• نخستین همایش تجربیات برتر خدمات پس از فروش

سایت رسمی انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو
لینک سایت نخستین همایش تجربیات برتر خدمات پس از فروش خودرو
www.sas-servicee.com

فعالیت های ما

اسناد

اساسنامه دستورالعمل_شرایط،‌ضوابط_و_ارزیابی اصلاحیه_آیین_نامه_قانون_حمایت_از حقوق مصرف کنندگان خودرو قانون حمایت از مصرف کنندگان  

آموزش و پژوهش

این واحد با حضور اساتید و کارشناسان خبره تجربی در خصوص محتوای…

فصلنامه خدمت امروز