انجمن‌صنفی‌شرکت‌های‌خدمات‌پس‌از‌فروش‌خودرو

AFTER SALE SERVICES COMPANIES ASSOCIATION

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارگروه های انجمن

Committees

فعالیت  های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیازسنجی های به عمل آمده از شرکت های عضو از وظایف این کارگروه است.

آموزش های کوتاه مدت:

 • کارگروه آموزش کوتاه مدت، برگزار کننده سمینارهای آموزشی و دوره های کوتاه مدت در انجمن می باشد .
 • دوره های آموزشی کوتاه مدت و سمینارهای آموزشی انجمن که تا پایان شهریور سال 1402 در تهران و شهرستان ها توسط واحد آموزش کوتاه مدت به اجرا گذاشته شده است بالغ بر906000 نفر-ساعت برنامه آموزشی می باشد .

آموزش های بلند مدت:

 • مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن در سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز و در سال ۱۳۹۲ با تصویب هیأت مدیره وقت به همکاری خود با دانشگاه جامع خاتمه داد.

مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن در سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز و در سال ۱۳۹۲ با تصویب هیأت مدیره وقت به همکاری خود با دانشگاه جامع خاتمه داد.

 • رشته های ارایه شده در مقطع کارشناسی :

  • مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو مقطع کارشناسی
  • مدیریت تبلیغات گرایش تجاری مقطع کارشناسی

  تعداد فارغ التحصیلان:

  • مقطع کاردانی ۱۴۵۰ نفر
  • مقطع کارشناسی ۳۳۳ نفر
  • جمع دانش آموختگان ۱۷۸۳ نفر