انجمن‌صنفی‌شرکت‌های‌خدمات‌پس‌از‌فروش‌خودرو

AFTER SALE SERVICES COMPANIES ASSOCIATION

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارگروه های انجمن

Committees

هیات  کارشناسی

با وظایف این کارگروه آشنا شوید

وظایف هیات کارشناسی انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو:

  • بررسی پیشنهادات واصله از شرکت ها
  • بررسی قوانین، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و … مرتبط مانند دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
  • بررسی مسائل مبتلا به خدمات پس از فروش مانند نحوه مواجهه با مراکز ارائه خدمات پس از فروش غیر مجاز، قطعات یدکی بی کیفیت، کم کیفیت و تقلبی
  • کسب و کار نمایندگی ها
  • بررسی چگونگی تدوین دستورالعمل برای مدیریت بر وظایف