انجمن‌صنفی‌شرکت‌های‌خدمات‌پس‌از‌فروش‌خودرو

AFTER SALE SERVICES COMPANIES ASSOCIATION

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارگروه های انجمن

Committees

کارگروه  طرح و برنامه

با وظایف این کارگروه آشنا شوید

وظایف کارگروه طرح و برنامه انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو:

  • تهیه آمار و اطلاعات لازم در زمینه اعضاء از شرکت های عضو و مراجع ذی صلاح.
  • بررسی زمینه فعالیت انجمن با توجه به اهداف کلی آن.
  • ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی کشور برای بهره گیری از توانایی های ایشان در جهت اهداف انجمن.
  • تهیه طرح های لازم بر اساس ماموریت هایی که هیات مدیره و مجمع تعیین می نماید.
  • تدوین استانداردهای لازم برای فعالیت خدمات تعمیراتی با همکاری مراجع ذی مدخل.
  • تهیه طرح های لازم جهت ارایه و ارتقاء خدمات تعمیراتی به مشتریان در نمایندگی های مجاز.
  • برقراری ارتباط با شرکت های خدمات پس از فروش خارج از کشور برای بهره گیری از تجربه های آن ها.
  • همکاری با تشکل های مرتبط در زمینه خدمات تعمیرگاهی و قطعات یدکی.