انجمن‌صنفی‌شرکت‌های‌خدمات‌پس‌از‌فروش‌خودرو

AFTER SALE SERVICES COMPANIES ASSOCIATION

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارگروه های انجمن

Committees

کارگروه تأمین اقلام و قطعات یدکی

با وظایف این کارگروه آشنا شوید

شرح وظایف کارگروه تامین اقلام و قطعات یدکی

  1. طراحی و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای تامین اقلام و قطعات یدکی
  2. شناسایی، راهبری و مدیریت تامین اقلام و قطعات مشترک
  3. کنترل و نظارت بر اقدامات و برنامه‌های ذی ربط
  4. شناسایی، انتخاب و معرفی بهینه سازندگان و تامین کنندگان اقلام و قطعات و مجموعه های خودرو و نظارت بر حسن عملکرد ایشان
  5. همکاری با انجمن به منظور تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم
  6. برگزاری نمایشگاه اقلام و قطعات مشترک
  7. پیگیری اخذ بخشنامه ها و ابلاغ روش ها، رویه ها، استاندارد ها و برنامه های مربوط از سازمان های ذی مدخل و نظارت بر حسن اجرای آنها
  8. مدیریت منابع و آمار مربوط به تامین  عرضه اقلام و قطعات یدکی و ارایه گزارش های مربوطه به دبیر انجمن
  9. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق