انجمن‌صنفی‌شرکت‌های‌خدمات‌پس‌از‌فروش‌خودرو

AFTER SALE SERVICES COMPANIES ASSOCIATION

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارگروه های انجمن

Committees

کارگروه تدوین قوانین و مقررات

با وظایف این کارگروه آشنا شوید

شرح وظایف کارگروه قوانین و مقررات

  • شناسایی، ثبت و مستند سازی کلیه قوانین، مقررات و آیین نامه های جاری ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح
  • تهیه و تدوین پیش نویس قوانین، مقررات و آیین نامه های مورد نیاز حوزه خدمات پس از فروش خودرو و ارایه به دبیر انجمن
  • پیگیری تایید و تصویب قوانین، مقررات و آیین نامه های جدید در مراجع ذی صلاح و به اشتراک گذاری آن به منظور اجرا در ستاد/ شبکه
  • کنترل و نظارت بر نحوه اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه های ابلاغ شده
  • ارایه راهنمایی و مشاوره به ستاد/ شبکه درخصوص تدوین قوانین، مقررات و آیین نامه های جدید
  • بررسی دوره ای قوانین، مقررات و آیین نامه های جاری در مجموعه و شناسایی نقاط ضعف احتمالی و اقدام و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی صلاح به منظور بهبود و اصلاح آنها
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی دبیر انجمن