انجمن‌صنفی‌شرکت‌های‌خدمات‌پس‌از‌فروش‌خودرو

AFTER SALE SERVICES COMPANIES ASSOCIATION

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارگروه های انجمن

Committees

کارگروه تبلیغات و اطلاع رسانی

با وظایف این کارگروه آشنا شوید

این کارگروه با معرفی مدیران روابط عمومی/ تبلیغات و ... توسط مدیران محترم عامل شرکت های عضو انجمن تشکیل شده و به انجام وظایف زیر می پردازد:

  • تهیه و تدوین اخبار به منظور درج در جراید و رسانه‌های جمعی بر حسب نیاز
  • ارتباط مستمر با جراید و رسانه‌های جمعی خودرویی از طریق ارسال گزارشات، اخبار و اطلاعات
  • جمع‌آوری و تدوین اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیّت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های شاخص انجمن و انعکاس آن از طریق رسانه‌های جمعی
  • پاسخگویی به مخاطبین و انجام خدمات اطلاع‌رسانی به هموطنان در زمینه فعالیت‌های انجمن
  • برگزاری همایش های مرتبط با خدمات پس از فروش خودرو و مشارکت در برپایی نمایشگاه ها و همایش های خودرویی
  • اجرای طرح های نظرسنجی به منظور بررسی دیدگاه‌های موجود در سطح نمایندگی ها و سایر موارد در صورت لزوم و ارائه نتایج حاصله به افراد ذی ربط
  • همکاری و مشارکت در تهیه برنامه مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی توسط دبیر انجمن حسب نیاز
  • ایجاد آرشیو مناسب از مصاحبه‌ها، گزارش همایش ها و سایر فعالیت‌ها و زمینه‌سازی استفاده مناسب از آنها
  • انجام سایر امور محوله از سوی دبیر انجمن
  •