1396/01/16      # 1912 

پیام تشکر مدیرعامل سایپایدک از زحمات امدادگران 

به گزارش خبرخودرو ، مهندس علیشاهی ، مدیرعامل سایپایدک با انتشار پیامی از زحمات امدادگران در طرح امداد نوروزی 1396 گروه سایپا تشکر کرد.

 
  ::  تماس با ما   :: 
Copyright 2010, asscc.ir, All right reserved انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو